Wat is ACT-groepscoaching?

Bij groepscoaching volg je het coachtraject in een kleine groep. Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen.
Iedereen heeft zijn eigen coachvraag en gezamenlijk loop je een vast programma door.
Door je eigen coachvraag in de groep te onderzoeken, zul je merken dat je ook vanuit de groep steun ontvangt waardoor het makkelijker wordt om je doelen te bereiken. Doordat iedereen zijn eigen coachvraag heeft, krijg je ook inzichten van elkaars aanpak en pad.

Het traject bestaat uit vijf 2-wekelijkse bijeenkomsten van 2-2,5 uur en 1 afsluitende bijeenkomst van 1 uur. In de sessies zullen individuele en groepsopdrachten/oefeningen elkaar afwisselen en is er ruimte voor reflectie op je eigen coachvraag.

Nieuwe groepen starten een aantal keren per jaar. Sommige verzekeraars vergoeden deze groepstraining (de Amersfoortse), omdat ik aangesloten ben bij ACBS BeNe. Vraag de voorwaarden na bij je eigen zorgverzekeraar.
Sommige werkgevers vergoeden ook bij aan coaching. Vraag dit na bij je werkgever.

I.v.m. de coronacrisis starten er voorlopig geen nieuwe groepen. Zodra het weer kan, volgt hier communicatie over.

Werkwijze en tarief

Een groepscoachingtraject ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek: we starten met een vrijblijvend intakegesprek waarin we samen je coachvraag helder formuleren. Je ontvangt vooraf een vragenlijst, die we gebruiken als leidraad voor het gesprek. Op basis van het intakegesprek stellen we samen vast of groepscoaching voor jou de juiste keuze is of dat 1-op-1 coaching beter passend is. Ik kijk goed naar de samenstelling van de groep.
  • Coachingssessies: het traject bestaat uit vijf 2-wekelijkse bijeenkomsten van 2-2,5 uur. Het programma is opgebouwd vanuit de 6 zuilen van Acceptance and Commitment Therapy en is heel ervaringsgericht. Je zult veel oefeningen doen, zowel individueel als met elkaar en ook tussen de bijeenkomsten wordt er van je verwacht dat je je thuisopdrachten doet.
  • Follow-up na 8 weken: 8 weken na afronding van het traject hebben we nog een groepsafspraak om te kijken hoe het dan met jou en je doelen gaat. Het totale traject bestaat dus uit 6 bijeenkomsten.


Tarief:

De kosten voor deelname aan een groep zijn €595,- incl BTW. De groep start indien het minimum aantal deelnemers is bereikt.

I.v.m. de huidige corona-crisis is het starten van een nieuwe groep voorlopig uitgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal een nieuwe groep “fysiek” of (deels) online starten.