Categoriearchief: Coaching

Verwachtingen versus intenties

In de Week van het Werkgeluk was ik bij een lezing van Nienke Schaap over “Sterk in Nieuwe tijden”. Ze sprak hierin onder andere over Verwachtingen versus Intenties. Haar woorden zijn een beetje bij me blijven plakken, omdat we als mens nogal wat verwachtingen hebben en we daar nog al eens in teleurgesteld worden.

Verwachtingen zijn eigenlijk zaken die je buiten jezelf legt. Je verwacht een bepaalde reactie van iemand. Je verwacht dat een situatie op een bepaalde manier zal verlopen. Maar vaak is de realiteit net wat anders. Een ander of iets anders heeft hier invloed op, dus kan de uitkomt anders zijn dan wat je had verwacht. Dus….bij een verwachting kun je afhankelijk zijn van iets wat buiten je invloedssfeer ligt. Een goed voorbeeld is de verwachting die je hebt over het verloop van een vergadering. Jouw verwachting is dat het op een bepaalde manier en in een bepaalde sfeer verloopt, maar het resultaat is toch anders. De dynamiek was totaal niet wat je had verwacht en de uitkomst is ook niet wat je had gehoopt. Dit kan heel teleurstellend zijn en stress opleveren.

Verwachtingen zijn vaak ook gebaseerd op je eigen regels. Je kijkt met jouw eigen bril naar de wereld om je heen en jouw regels bepalen mede je verwachtingen. Een voorbeeld: 1 van mijn regels is: je moet klaar staan voor een ander. Als ik ga verwachten dat iedereen altijd klaar staat voor een ander of voor mij, omdat ik dat nou eenmaal als regel zie, dan ligt een teleurstelling om de hoek te wachten. En andersom: als ik van mezelf ga verwachten dat ik altijd en voor iedereen klaar sta, dan leg ik mezelf veel druk op. Vaak worden ongemerkt ons gedrag en onze verwachtingen gestuurd door onze eigen regels. Ander klein voorbeeld: 1 van jouw regels is dat het aanrecht altijd netjes opgeruimd moet zijn. Jouw verwachting is dat je partner het aanrecht ook netjes houdt, want “zo hoort het toch”? (jouw regel). Laat je partner nou net niet diezelfde regel hebben……..

Intenties zijn echter helemaal van jou. Hier heb je zelf direct invloed op. Nienke noemde intenties “positieve voornemens”. Ze gaan over jezelf en niet direct over een bepaald resultaat of doel.  Een intentie kan bijvoorbeeld zijn, in het voorbeeld van de vergadering met collega’s, dat je bij de komende vergadering vriendelijk wilt reageren op dat wat voorbij komt. Of dat je intentie is om goed te luisteren naar wat een ander zegt. Of eerlijk wilt uitspreken wat je denkt. Deze zaken liggen volledig in je eigen invloedssfeer. Intenties hebben te maken met jouw eigen waarden en verlangens. Intenties gaan dan ook dieper dan “goede voornemens” (denk hier alvast even aan rond de jaarwisseling 😉 ) omdat ze gaan over wat jij belangrijk vindt.

Deze week is het de Week van de Werkstress. In mijn praktijk kom ik nogal eens mensen tegen die rondlopen met stress op basis van hun regels en verwachtingen. Ik probeer ze aan de hand van een “regelboekje” bewust te maken van de vele regels die ze zichzelf stellen. En door dan de vraag te stellen hoe hun levens er uit zouden zien als ze iedere dag, altijd,  volgens hun eigen regels en verwachtingen zouden moeten leven, zien ze in dat dit helemaal niet haalbaar is. Toch proberen ze het bewust of onbewust iedere dag en levert het stress op omdat het niet lukt.
Dus voor de komende Week van de Werkstress: Kijk eens naar welke verwachtingen en regels jij allemaal hebt. Zijn deze reëel? En wat wordt jouw intentie voor deze week?

stress

Draaimolens in je hoofd: de baas over je gedachten?

We hebben allemaal gedachten, de hele dag, altijd. Ik hoor mensen wel eens zeggen: het is altijd druk in mijn hoofd. Wist je dat een mens zo’n 40000 tot 70000 gedachten per dag heeft? Het is dus druk in alle hoofden.

En die gedachtenstroom stopt niet. Samen met een coachee heb ik dit wel eens de draaimolens in je hoofd genoemd. De draaimolens draaien maar door, de gedachtenstroom blijft maar komen. Draaimolen gedachten
Hoe is dit te stoppen? Het antwoord is: niet……… Je kunt je gedachten niet de baas zijn. Natuurlijk kun je beslissen of je aan die leuke strandvakantie wilt gaan denken, of aan hoe je je partner zou kunnen verrassen. Dan stuur je je gedachten. Maar als ik je vraag: “denk NIET aan een paarse krokodil”, dan denk jij juist aan……een paarse krokodil. Je kunt je gedachten dus niet de baas.

De methode Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leert ons dat het zinloos is om te proberen de draaimolens in je hoofd te stoppen. Het proberen te controleren van gedachten, maar ook van emoties, lichamelijke sensaties of sommige omstandigheden kost vooral heel veel energie.
Toch houden de draaimolens ons soms tegen om de dingen te bereiken die we graag willen.

Er is een mooi acroniem wat het ACT-model samenvat (*Russ Harris):

  • A= Accept,  aanvaard je gedachten en gevoelens en wees aanwezig.
  • C= Choose, kies een door waarden geleide richting
  • T= Take action,  onderneem actie

ACT zegt dus: het is OK wanneer het even niet OK is. Kijk, mèt je gedachten, emoties, lichamelijke sensaties, naar hoe jij je leven volgens je waarden wilt inrichten en onderneem actie in die richting.
Je hebt dus geen controle over die gedachten en emoties, maar je kunt wèl kiezen hoe je hier mee om gaat en welke acties je wilt ondernemen.

Gezocht: glazen bol!

Een aanzienlijk deel van de coachees die ik spreek, zit niet meer lekker in hun werk. Wat duidelijk is, is dat het werk niet meer goed past. Wat niet duidelijk is, is wat ze dan wel willen? Eigenlijk komen ze naar me toe met maar 1 wens: “Janne-Rins, kijk eens in je glazen bol en vertel mij wat ik wil. In welke functie en bij welk bedrijf moet gaan ik werken?” Als ik toch eens zo’n glazen bol had, dan werd ik ongetwijfeld steenrijk 🙂

INRE Coaching

Het antwoord op de vraag (“wat wil ik?”) is niet te vinden in de glazen bol, maar in de coachee zelf. En het antwoord is, in tegenstelling tot wat vaak gehoopt wordt, ook niet binnen een week te vinden. En ALS ik al een idee zou hebben, dan zou ik het niet eens delen. Te vaak zijn eerdere keuzes gestuurd door omstandigheden en de omgeving. Zou mijn idee dan niet ook een sturende werking hebben op de coachee?

Maar wat doe ik dan wel? Ik zorg er voor dat de coachee een beter beeld krijgt bij wie hij/zij zelf is en wat belangrijk is voor die coachee.
We kijken naar persoonlijke waarden, kwaliteiten en waar iemand nou echt blij van wordt. Ook kijken we naar wat er dan knelt in het huidige werk en waarom dat zo is. Regelmatig zie je dat er een mismatch is tussen de persoonlijke waarden en in hoeverre de coachee die waarden terugvindt in het huidige werk. De coaching geeft inzicht in de zaken die je in een baan en in je leven voldoende terug zou willen vinden.
Vervolgens is de tip: ga onderzoeken. Ga met je inzichten op pad!

De keerzijde van aannames

Aannames en oordelen. We doen en hebben ze allemaal. Ze kunnen ook heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld de aanname dat iemand die ogenschijnlijk zoekend rondloopt met een kaart in zijn hand de weg kwijt is. Je kunt dan je hulp aanbieden, best nuttig!
Toch zeggen we ook: pas op met het doen van aannames. En dat is ook zeker waar. Want aannames en oordelen kunnen tot vervelende situaties leiden. Een “mooi” voorbeeld zijn roddels: vaak gebaseerd op aannames, oordelen en zelden volledig waar. Ze kunnen mensen veel pijn doen en kunnen leiden tot nare dingen.

Aannames kunnen ook heel belemmerend en remmend werken. Wie kent niet de gedachte: ”als ik dit zeg of doe, dan vinden ze daar vast …. van?”.  Dat is een aanname. Als vervolgens de actie is “dan doe ik het maar niet”, heb je de remmende werking van die aanname al te pakken.

Tijdens coaching stuit ik regelmatig op aannames die een coachee doet en die de coachee in de weg staan. Even zo vaak is de conclusie dat die aanname helemaal geen waarheid is of hoeft te zijn.

Hoe kun je nou omgaan met dergelijke aannames? Allereerst moet je je bewust zijn van of je een aanname doet. Wat kan helpen is om jezelf de volgende vragen te stellen (naar Byron Katie, the Work):
– Is het waar wat ik nu denk?
– Weet ik absoluut zeker dat het waar is wat ik denk?

Durf je aannames eens uit te dagen of op zijn minst te checken. Het checken en uitspreken van verwachtingen naar elkaar toe, kunnen al een heleboel belemmerende aannames weg nemen en deuren openen om toch tot een actie te komen.

Falen t.o.v. je eigen verwachtingen

Coaching verwachtingen

Deze week was ik bij een lezing van Thijs Launspach over stress. Naar aanleiding daarvan keek ik zijn lezing bij de UVN over Burn-outs bij Millenials nog eens terug. Hij doet daarin de volgende uitspraak “het ergste wat een millennial kan overkomen is falen ten opzichte van zijn eigen verwachtingen”.

Ook ik zie in de praktijk veel millennials die struikelen over hun eigen (vaak torenhoge) verwachtingen.
“Ik ben nu bijna 30, ik moet nu toch wel weten wat ik wil?”
“Ik zie anderen die precies weten wat ze willen en die daar dolenthousiast over zijn. Waarom lukt mij dat niet?
“Ik wil niet (weer) de verkeerde keuze maken”

Hier liggen allerlei overtuigingen aan ten grondslag. Aannames ook. Aannames kunnen sowieso heel belemmerend werken en de verkeerde dingen opleveren, maar daarover een andere keer meer.
Tijdens coaching zoomen we, naast de aannames, in op de onderliggende overtuigingen en op die verwachtingen. Millennials hebben de neiging om te verwachten dat alles goed “moet” gaan, alles leuk “moet” zijn, met bijbehorende mooie plaatjes op social media. Terwijl het leven juist gaat met vallen en opstaan en vol leermomenten zit. Als je daar ruimte aan durft te geven en daar open voor kunt staan, dan kom je zoveel verder! Zoals Mandela ooit zei: “I never lose, either I win or I learn”………