Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat  voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een evidence based therapievorm die ook heel goed past in een coachingsomgeving.

ACT leent zich heel goed voor coachvragen op het gebied van:
– Werkprivébalans
– Stressklachten
– Omgaan met veranderingen  (denk bijv. ook aan organisatiewijzigingen)
– Zelfbeeldvraagstukken / zelfcompassie
– Regie op eigen leven / loopbaan:

ACT bestaat uit 6 verschillende processen:
– Acceptatie:  Ruimte maken voor vervelende gedachten/ervaringen/gevoelens, open staan voor wat er is.
– Defusie: Leren omgaan met je gedachten, waardoor je je niet meer door al je gedachten laat meeslepen of belemmeren.
– Het zelf: Flexibel omgaan met jezelf, ontwikkelen zelfcompassie en ruimte maken voor mogelijkheden.
– Hier en nu: Met aandacht kijken naar wat er nu is, zonder oordeel. Mindfulness gaat niet over het “leegmaken” van je hoofd, maar opmerken wat er zich afspeelt van binnen.
– Waarden: Hier bepaal je wat je nu ècht belangrijk vindt. Waar kom jij je bed voor uit? Je kunt dit zien als het bepalen van je eigen kompas.
– Toegewijd handelen: Kiezen voor leven vanuit je waarden, aan de hand van je kompas.

ACT hexaflex

Al deze processen komen in een coachtraject voorbij, maar afhankelijk van de coachvraag kan het zijn dat we 1 of meer processen meer aandacht geven. De processen staan los van elkaar en zijn ook allemaal met elkaar verbonden.

ACT biedt je de mogelijkheid om meer mee te veren met het leven en de obstakels die je daarin tegen komt. Het is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij je veel oefeningen zult doen. Hier komen veel metaforen en een stuk humor bij kijken. ACT leert je een accepterende houding, waarin je ruimte krijgt om te werken aan de zaken die voor jou belangrijk zijn om zo je doelen te bereiken.